Jó tudni, hogy mi kell a Hitelhez.

Magánszemély esetén:

   – SZEMÉLYI IGAZOLVÁNY + LAKCÍMKÁRTYA +JOGOSÍTVÁNY+ADÓKÁRTYA, TAJKÁRTYA

  -    MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS

(szerepeljen rajta a kitöltésért felelős személy neve és beosztása, bejelentett nettó munkabér)

vagy utolsó három havi bankszámlakivonat, amelyre a bér átutalással érkezik, vagy bérjegyzék,vagy APEH SZJA jövedelemigazolás,magyar állampolgárnál külföldi munkahely esetén, mindenesetben magyar állandó lakcímmel rendelkező kezes.

Nyugdíjas esetén:   

A személyes okmányok mellett, nyugdíjas igazolvány és nyugdíj szelvény vagy bankszámla kivonat az utalt nyugdíjról.

Taxi:

A személyes okmányok mellett, 30% önerő+kezes (ha a Taxi cég akar üzembentartó lenni, akkor főtevékenység a személyszállítás legyen, friss cégkivonat, aláírási címpéldány, így nem kell a taxi cég tulajdonosának kezességet vállalni).

Egyéni vállalkozó esetén:

A személyes okmányok mellett VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY mind a két oldala + APEH általi jövedelemigazolás, előző évi SZJA bevallás, APEH-nek leadott elektronikus munkabér bevallás (0958-as nyomtatvány) – munkáltatói igazolás helyett –

Őstermelő esetén:

A személyes okmányok mellett, őstermelő igazolvány mind a két oldala + őstermelői betétlap (mint jövedelemigazolás).

Társas vállalkozás esetén:

-     ALÁÍRÁSI CIMPÉLDÁNY

-     30 NAPNÁL NEM RÉGEBBI CÉGKIVONAT

-     EGYSZERŰSITETT ÉVES BESZÁMOLÓ (legutóbbi teljes évről, minden oldal cégszerűen aláírva) és esetleg FŐKÖNYVI KIVONAT

-     CÉGES ADÓBEVALLÁS

-     CÉGES BANKSZÁMLA KIVONAT (30 napnál nem régebbi bankszámlakivonat összes oldala)

-     APEH FOLYÓSZÁMLA, mely azonnal lekérhető a www.magyarorszag.hu honlapon az ügyfélkapun keresztül

-     CÉG ÖSSZES TAGJÁNAK SZIG.SZÁMA, ADÓKÁRTYA SZÁMA, JOGOSÍTVÁNY, TAJ kártya, TULAJDONI HÁNYAD MEGJELÖLÉSE (%-ban)

-     CÉG TULAJDONOSÁNAK készfizető KEZESSÉGE (lásd magánszemélyek esetén szükséges okmányok)

Motorkerékpár esetén:

A személyes okmányok mellé, szigorúan a hitelt felvevőnek kell a kategóriának megfelelő érvényes jogosítvány, illetve jövedelemigazolás.

 

Rokkant utalvány esetén:

A személyes okmányok mellett, a rokkantutalvány beszámításához 40% önerő megléte szükséges az utalványon felül.